club van 100

'Hé, doe jij mee?!'

Dynamico is op vele fronten bezig om als club stappen te zetten. Het fusieproces is succesvol achter de rug en nu kijken we naar de verdere toekomst. De ambities zijn groot – met de heren een stabiele eredivisionist worden, met de dames naar landelijk niveau en misschien wel het belangrijkste: een leuke en hechte vereniging blijven met prachtige activiteiten verspreid over het jaar. 

Daarvoor is veel vrijwilligerswerk nodig, maar ook een goed gevulde portemonnee. We hebben een mooi sponsorbestand, maar hopen dat ook veel (oud)-leden een extra steentje kunnen bijdragen in de vorm van een jaarlijkse bijdrage van 100 euro. 

jaarlijkse bijdrage van 100 euro

Wie dit voor minimaal vijf jaar achter elkaar wil doen, kan het zelfs aangeven bij de inkomstenbelastingaangifte. Bij een belastingdruk van 50% betaalt de overheid voor 50% mee aan de schenking. Wie op deze manier mee wil doen aan de Club van 100, klikt hier om aan te melden. Wanneer je je aanmeldt voor “Club van 100”, met gebruikmaking van de belastingregeling, gaat de schenker akkoord met het minimaal vijf jaar lang incasseren van € 100,-. Incassering is eenmalig per jaar. U krijgt vervolgens binnen twee weken een overeenkomst ter ondertekening, dit document is óók voor uw eigen administratie.

Om het onder een vaste en periodieke gift te laten vallen, moet de overeenkomst minimaal vijf jaar duren. De overeenkomst loopt dus af na

  1. vijf jaar;
  2. onbepaalde tijd tot schenker heeft aangegeven geen gift meer te willen doen, dit mag dus wel pas ná vijf jaar;
  3. bij overlijden van de schenker;
  4. wanneer de vereniging niet meer ingeschreven is bij de KVK.

Voor wie niet geïnteresseerd is in deze regeling en/of minder lang een bedrag van 100 euro wil schenken, maar wel mee wil doen, kan bij aanmelding van de “Club van 100” aangeven géén gebruik te willen maken van de belastingregeling. In dat geval incasseert Dynamico maar eenmalig het bedrag van 100 euro en hopen we volgend jaar opnieuw u te mogen benaderen voor een schenking.

De incassering wordt ieder jaar gedaan in de laatste twee maanden van het kalenderjaar. Voor vragen en/of opmerkingen: penningmeester@handbaldynamico.nl

ik wil mee doen

jouw naam
Contactgegevens
Rekeningnummer
de belastingregeling

Dankjewel voor je steun! Door gebruik te maken van de belastingregeling ontvangt u binnen twee weken een mail van de penningmeester met daarin het formulier van de overeenkomst. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor uw eigen administratie én ter verantwoording van uw belastingaangifte. Bij verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

Dankjewel voor je steun! Eind november zal de incassering van de schenking plaatsvinden. Voor volgend jaar hopen we u weer te mogen benaderen voor deelname aan de Club van 100. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.