Inleiding

De Scheidsrechtersregeling is bedoeld voor alle spelende leden vanaf de leeftijdscategorie B-jeugd van Handbalvereniging Dynamico. In deze regeling wordt uitgesproken dat leden van handbalvereniging Dynamico ‘in eerste aanzet’ een bijdrage moeten leveren in het leiden/fluiten van (jeugd)wedstrijden breedtesport van de handbalcompetitie van Dynamico.

Betreffende leden in de genoemde leeftijdscategorieen krijgen voor aanvang van de competitie een inventarisatieformulier uitgereikt, al dan niet digitaal toegezonden. Met de hierin aangegeven wensen, (on)mogelijkheden en bijzonderheden kan de scheidsrechterscommissie de organisatie en indeling voor het fluiten van competitiewedstrijden invulling geven. GEEN ingeleverd inventarisatieformulier of GEEN betaling is een stilzwijgend  akkoord met onderstaande bepalingen in deze regeling.

Ook niet spelende geïnteresseerde leden, trainers, coaches en/of ouders kunnen (jeugd)wedstrijden leiden/fluiten en het hiervoor bestemde inventarisatieformulier invullen. Voor meer informatie kan  contact opgenomen worden met de scheidsrechterscommissie.

Leden die met redenen aangeven niet in staat te zijn tot het leveren van deze “verenigingsbijdrage” kunnen dit kenbaar maken op het inventarisatieformulier. Bestuur en/of scheidsrechterscommissie zal hierover een oordeel geven. Hierbij te denken aan b.v. bijbaantje, regulier werk, studie, ed..

De verkregen financiële middelen uit de afkoopregeling worden voor dit moment ingezet voor uitbetaling van de “scheidsrechtersvergoeding”. De nu voorliggende scheidsrechters regeling 2020 – 2021 zal zo mogelijk onderdeel kunnen worden van het op te stellen vrijwilligersbeleid binnen de handbalvereniging Dynamico. 

Verenigingsbijdrage/Afkoopregeling

De verenigingsbijdrage/afkoopregeling voor het fluiten van competitiewedstrijden wordt vastgesteld op:

Scheidsrechtersvergoeding

Aanvullende richtlijnen.