Afkoopregeling per seizoen 2023 -2024 vervalt.

Het seizoen 2022-2023 was de laatste keer dat er gebruik is gemaakt van de afkoopregeling.

Waarom:
De huidige regeling draagt niet bij aan de doelstellingen en de cultuurverandering van de vereniging en dat taken zoals het fluiten van wedstrijden voor de vereniging worden opgepakt door een brede groep aan vrijwilligers.

Uit een analyse van de seizoen 2022-2023 is te concluderen dat:

Conclusie:

Wat gaan we doen in seizoen 2023-2024:

Toewijzing scheidsrechters en wedstrijdtafels 2023 – 2024

Hoe wordt je ingedeeld:

Vanaf B-jeugd en hoger

Toewijzen wedstrijden (Om te fluiten en te tafelen)

 1. Begin van het seizoen worden alle wedstrijden toebedeeld aan team;
 2. Wordt ter controle aangeboden aan coach/trainer om te controleren of toewijzing past met speelschema. Hierbij wordt getracht dit zorgvuldig te doen maar daarbij bestaat de mogelijkheid dat er vergissingen worden gemaakt;
 3. TC levert spelers inschrijvingen aan per team
  Coaches/trainers hebben deze gecontroleerd en wij als SC gaan er vanuit dat deze correct is;
  De spelers kunnen de voorkeur aangeven voor de wedstrijd aangeven per speler. Beperkte tijd om te reageren.
  Wij beseffen ons dat spelers in een lager niveau worden ingeschreven om in beide teams te kunnen spelen. Trainer/coach geeft aan waar het zwaartepunt ligt voor de speler en daar houdt de SC rekening mee bij de indeling.
 4. Team indeling wordt omgezet naar toewijzing per speler
  (één voor fluiten één voor de wedstrijdtafel)
  Wij gaan op basis van de informatie van TC de spelers individueel toewijzen aan wedstrijden en houden geen rekening met het team waar hij of zij ook bij speelt.
 5. Wedstrijden worden ingevoerd in excel en Sportlink gedeeld waarop de speler direct kan reageren of het past in haar of zijn schema waarop de SC deze in de eerste twee weken nog kan aanpassen.
 6. Binnen het team kan men ruilen;

Basisspelregels:

Vrijstelling/uitzonderingen op regeling:

Hoe begeleiden wij:

Kunnen en durven
Wat als je echt niet wilt…. Wat dan ?
omdat wij spelers toewijzen voor het fluiten en het tafelen kun jij als je echt niet kan en/of durft:

Jeugdopleiden

We starten weer met de opleiding van jeugd teams middels door de SC in de eerste maand van het seizoen:

Communicatie:

Ben je u16 of ouder controleer of je in sportlink staat of je juiste contactinfo bekend is bij de vereniging. Meestal is oduer informatie aanwezig maar ontbreekt maiadres lid en/of telefoonnummer