Contributie formulier

Voor het innen van de twee jaarlijkse contributie gaat er bij dynamico gebruik gemaakt worden van een automatische incasso. De oud-DOS’80 leden hebben deze al afgegeven, de oud-Olympia’89 leden nog niet.

Aan alle oud-Olympia’89 leden de vraag of zij contributie formulier willen invullen vóór 16 augustus! Het is hierbij belangrijk dat er voor elk lid een formulier ingevuld wordt, dus ook wanneer in één gezin twee of meer leden zitten.

Heb je nog vragen? Mail dan de penningmeester.

het dynamico lid

over de bankrekeninghouder