praktische informatie

altijd handig om te weten!

Lid worden

Wil jij komen handballen bij dynamico? Of weet je het nog niet helemaal zeker? Train vrijblijvend 3 keer gratis mee in jouw leeftijdscategorie! 

Contributie

De contributie wordt afgeschreven in 2 halfjaarlijkse termijnen. De eerste termijn wordt direct na inschrijving afgeschreven. De eerste termijn is meer dan de helft van de contributie, aangezien in dit deel de af te dragen bondscontributie is verwerkt. Daarnaast is dit bedrag inclusief inschrijfgeld.
Pas na de betaling van de eerste termijn is de inschrijving definitief.

afmelden

Rekeninghoudend met de statutaire verplichtingen t.a.v. afdracht van contributie aan de handbalbond, vragen we eventuele afmeldingen te doen vóór 1 juni van het jaar.

Bij afmeldingen na 1 juni zijn wij als vereniging verplicht toch voor een heel jaar contributie af te dragen aan de handbalbond.
Om deze reden zullen wij daarom alsnog de bondscontributie in rekening brengen, plus een evenredig bedrag voor de deelname aan trainingen en wedstrijden van het lopende seizoen.

Praten met een vertrouwenspersoon? Klik hier

Gegevens wijzigen

Wil je een adreswijziging doorgeven of is één van je andere persoonlijke gegevens gewijzigd, geef dit dan door, zodat onze gegevens op orde blijven.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de ledenadministratie!

contributie

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) is de contributie als volgt samengesteld:

Senioren
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd
H-jeugd

Old Star Team
Trainend lid

€ 340,-
€ 296,-
€ 245,-
€ 220,-
€ 183,-
€ 158,-
€ 135,-
€ 75,-

€95,-
50% van bovenstaande tarieven

Bovenstaande contributiebedragen zijn voor een heel seizoen. Incassering van de contributie gebeurt op twee momenten: in de maanden oktober/november en de maanden mei/juni. Op beide momenten zal 50% van de contributie betaald worden.

Bovenop eerder genoemde bedragen komen voor enkele teams een extra contributietarief in rekening, namelijk het ‘wedstrijdsporttarief’. Dit extra contributietarief is bedoeld om de teams meer kostendekkend te maken.

Voor het seizoen 2023-2024 zijn er twee verschillende tarieven en worden deze bij de volgende teams in rekening gebracht:

€ 50,- – HS1, HS2, DS1, HA1, DA1
€ 35,- – HS3, HB1

Aannamebeleid vrijwilligers

Elke begeleider binnen onze vereniging die in contact komt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking zal bij zijn/haar aanstelling de onderstaande stappen doorlopen:

  1. Houden van een kennismakingsgesprek.
  2. Checken van referenties; wij nemen contact op met de club waar de begeleider vandaan komt.
  3. Laten de begeleider een VOG aanvragen en herhalen dat elke 3 jaar.
  4. De begeleider wordt lid van de bond en als dat niet kan, laten we de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  5. Laten de begeleider zich conformeren aan bovenstaande gedragsregels.

oud papier

Het oud papier wordt op twee momenten opgehaald.

  • Iedere derde vrijdag van de maand.
  • Iedere tweede zaterdag van de maand.

 

Al het papier dat vóór 18.00 uur (vrijdags) of vóór 09.00 uur (zaterdags) netjes gebundeld of in dozen aan de straat staat wordt opgehaald. Hout, plastic, piepschuim, zuivelpakken en andere soorten afval worden niet meegenomen.

lid af worden

Overige gegevens

gegevens wijzigen

nieuwe gegevens